Handled i digital delaktighet – en introduktion

Handled i digital delaktighet – en introduktion

En webbaserad utbildning (grundkurs) till dig som handleder i digital delaktighet. Utbildningen innehåller både reflektion över din handledarroll och praktiska tips och metoder för din handledning. Grundkurs, det finns även en fördjupningskurs.

Hoppa till huvudnavigering