Design for Participation and Inclusion will Follow (2019)

Stakeholder power relations in the design process

Design for Participation and Inclusion will Follow: DisabledPeople and the Digital Society (2019)

Stefan Johanssons doktorsavhandling där han bland annat presenterar 14 förutsättningar som måste vara på plats för att skapa delaktighet.  Slutsatsen i Johanssons avhandling är att med ett strukturerat arbete för deltagande redan i planeringen – tex genom förbättrade statistiska undersökningsmetoder och ett deltagande förhållningssätt – följer inkludering.

Hoppa till huvudnavigering