Sveriges förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen (2022)

Framsida - Sveriges förutsättningar

Det här är en analysbilaga till rapporten Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige. Avsnittet “Trygghet och social hållbarhet i digital transformation” (s. 110-117) är extra intressanta för alla som arbetar med digital delaktighet!

Hoppa till huvudnavigering