Bryt isoleringen (2021)

Framsida - Bryt isoleringen

Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre (PTS-ER-2021:18) är en slutrapport från myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS). Slutrapporten sammanfattar regeringsuppdraget “Bryt isoleringen” som handlade om att genomföra insatser i syfte att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet av covid-19.

I slutrapporten lämnar PTS fem huvudrekommendationer till regeringen om vad som ytterligare behöver göras:

  • Långsiktigt och samordnat arbete för allas digitala delaktighet
    Ett bättre utformat ekonomiskt stöd
    En digital identifiering för alla
    En jämlik digital baskompetens inom äldreomsorgen över hela landet
    Fortsätt stärka bibliotekens arbete inom digital delaktighet

Hoppa till huvudnavigering