Digitala samhällshinder (2022)

Framsida - Digitala samhällshinder

En rapport om människans möte med teknik i det digitala samhället och hur vi tillsammans kan underlätta det mötet. Region Västernorrland har tillsammans med Mittuniversitetet och Digidel undersökt hur länet arbetar med frågor som rör digitalt utanförskap. Rapporten synliggör att många digitala hinder är svåra att lösa för den som drabbas. Det är hur vi bygger digitala tjänster – och möjliggör för alla att kunna använda dessa – som påverkar. 

Författarna till rapporten (Katarina Gidlund och Terese Raymond) menar att det inte är en fråga om att vissa grupper bär på hinder för att delta. Utgångspunkten är istället att det är samhället som bygger och skapar ett digitalt utanförskap. I och med det finns även möjligheter att göra annorlunda. Digitalt utanförskap behandlas som ‘ett görande’ som även kan göras om – det kan både undvikas och förstärkas.

Exempel på innehåll

  1. Direktlänk till PDF-filen

Hoppa till huvudnavigering