Kunskapsbank (old)

Här publiceras material som kan vara till nytta för alla som arbetar med att öka delaktighet i en digital tid.

Tips på platser och aktörer som erbjuder handledning för att komma igång med digitala prylar och utveckla sin digitala kompetens.
Digital hjälp

Rapporter från tidigare kampanjveckor som bland annat innehåller beskrivningar av aktiviteter och arbetssätt som främjar digital delaktighet.
Rapporter från Digidelnätverket

En sida med definitioner och struktur av begreppet “Digital kompetens”. Där finns även en rapporten “Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken“.
Digital kompetens

Ett kunskapsstöd för hur digital teknik kan användas för social stimulans i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer.
Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Ett åttadagarsprogram för dig som vill få bättre koll på din digitala närvaro.
Data Detox-kit

Hoppa till huvudnavigering