Rapporter från Digidel

2015

  • Rapport för eMedborgarveckan. Årets vecka fick stort genomslag och stor spridning. Tillsammans nådde 300 aktörer nästan 16 000 personer!
  • Slutrapport för årets Get Online Week (EN). 2015 års aktiviteter drog 3089 personer som ville lära sig mer om att använda internet. Kampanjen fick uppmärksamhet från olika medier: dagstidningar, radio, bloggar och sociala medier.

 

2014

 

2013

 

2012