SKL möter IT-Guide -Webbsändning 12 Oktober 2016

Se SKL:s webbsändning här nedan från den 12 oktober 2016 där IT-guide, berättar om sin verksamhet där unga lär äldre om Internet m.m. It-guiderna har stor vana och goda kunskaper om datorer och mobiltelefoner. Alla har genomgått ett kunskapstest samt utbildning och har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Gemensamt för alla it-guider är att de är födda i olika länder runt om i världen. Ungdomarna kommer med i verksamheten när de bott i Sverige ett par år. Genom feriepraktik kan de få möjlighet att sommarjobba och få kunskaper i svenska språket och arbetslivserfarenhet. De är med i verksamheten parallellt med sina studier och får möjlighet att utvecklas, träna sitt ledarskap och arbeta i team.

För mer info: http://www.it-guide.se/

https://playskl.solidtango.com/video/digital-delaktighet-it-guider-12-oktober-2016?html5=1