Delaktighet i en digital tid – på Bokmässan

Terese Radymond håller i en tryckt version av "Delaktighet i en digital tid"

Digidelnätverkets nationella koordinator är på Bokmässan för att sprida “Delaktighet i en digital tid”. En temaskrift till alla som arbetar med samhällsutveckling!

Det här är en samling texter för dig som arbetar med samhällsutveckling! Här finns berättelser från verkligheten om vad digital inkludering innebär. Här finns även olika perspektiv på varför delaktighet är så viktigt för samhällsutvecklingen. 

Publikationen ges ut av Digidelnätverket i samarbete med Digitaliseringsrådet. Texterna är skrivna av olika författare som står för innehåll och slutsatser. Hoppas att du får en inspirerande läsning! 

Delaktighet i en digital tid (PDF)

Digidelnätverket har producerat temaskriften i samarbete med Digitaliseringsrådet.