Rapport kampanjen Digidel2013

Rapporten Ökad digital delaktighet lämnar kampanjen Digidel2013 förslag som ska bidra till att fler invånare i Sverige använder internet som en del av vardagen.

Kampanjen Digidel2013 har verkat under tre år och avslutas år 2013. Det är många som genom sina insatser medverkat till att en halv miljon människor börjat använda internet under kampanjperioden, vilket var det samfällda målet för kampanjen. Kam- panjen drevs av ett nätverk av hundratals aktörer över hela landet.

Många av dessa har bidragit till denna rapport genom inspel och idéer. Alla de förslag till åtgärder som redovisas syftar till att fylla behov, som partners i kampanjen har uppmärksammat i sitt arbete.

Här kan du läsa den avslutande kampanjrapporten med diskussioner och förslag som byggts på erfarenheter från kampanjen och som överlämnades till regeringen:

→ Slutrapport Digidel 2013