Sju år med Get Online Week

Något har hänt med Get Online Week – i alla fall i Sverige! Vi deltog första gången 2011, samordnat genom dåvarande kansliet för Digidelkampanjen. De första årens aktiviteter handlade mycket om att våga sig ut på nätet och att få hjälp att hantera tekniken. Och nu – nu handlar det om vardagens behov i bred bemärkelse, där fokus egentligen inte är tekniken utan mera att hitta och använda digitala tjänster. Teknikstöd och datorstugor finns kvar och kommer att behövas länge än, men i övrigt har det hänt mycket.

Kollage av affischer från Get Online Week 16. Affischerna kommer från Mora Bibliotek, Lotsen i Linköping och Folkbiblioteken i Örebro.

Ett axplock

En besökare under Get Online Week kan lära sig använda polisens e-tjänster, träffa sin länstrafik, sin bank, sin kommun och sitt landsting och få ta del av deras digitala tjänster. Få veta mer om olika utbildningar och hur man kan studera digitalt, testa 3D-skrivare och VR, spela spel tillsammans, veta mer om digitalt självförsvar, diskutera internetsäkerhet och källkritik, lära sig ha digital kontakt med barnens skola, med sfi, med omsorgen, läsa tidningar på nätet, låna e-böcker , hitta digitala kulturskatter på nätet, uppfinna och testa i teknikverkstäder och självklart – få hjälp att söka och hitta de digitala tjänster och den information man behöver.

I många kommuner och regioner tar politiker och tjänstemän tillfället i akt att finnas på plats under Get Online Week och under höstens kampanj eMedborgarveckan (i år 9-15 oktober) för att samtala med kommuninvånare och få synpunkter om de tjänster de erbjuder.

Tvärs igenom alla verksamheter i det offentliga, i civilsamhället och näringslivet kommer alla dessa insatser att ge effekter när människor hittar tjänster och ser att de kan påverka deras innehåll och uppbyggnad så att de blir mera tillgängliga.

– För att regeringens digitaliseringsstrategi ska kunna genomföras behövs ett starkt förändringstryck på det offentliga, på myndigheter, kommuner och landsting, sa bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i sin presskonferens i mars om digitalisering. Ja nu gäller det att satsa klokt och snabbt, för här byggs trycket underifrån och här finns mycket kunskap och kompetens att ta tillvara från dem som dagligen möter användarna!

Ann Wiklund