PTS innovationstävling ”Från utanför till internet”

Temabild för tävlingen är elektroniksladdar som formar händer

I år efterlyses lösningar som kan underlätta och motivera fler att ta steget ut på nätet. Tävlande har chansen att få upp till 2 miljoner för att driva sina projekt.

Din lösning ska handla om att underlätta och motivera. Det kan både vara innovativa nya idéer eller förbättringar av redan existerande tjänster eller funktioner.

Läs mer om tävlingen och ansök på tävlingswebben

Krav som ställs på den som söker

Alla företag/organisationer med svenskt organisationsnummer kan vara med i tävlingen.

Läs mer om kriterier och krav

Ansökningsprocess

Tävlingen är uppdelad i två faser med en förstudiefas och en projektfas för de som går vidare. Varje vinnare tilldelas projektfinansiering på upp till 2 miljoner kronor samt marknadsförings- och säljkurser.

Tävlingen är öppen för ansökningar fram till den 7 november.