Konstruktivt samtal kring Digitalt medborgarskap med civilminister Ardalan Shekarabi

Den 26 oktober träffade en mindre grupp ur Digidelnätverkets Samverkansledning civilminister Ardalan Shekarabi och hans närmaste medarbetare på inbjudan av ministern.

Under samtalet diskuterades regeringens syn och satsningar på digitaliseringsarbetet inom offentliga Sverige. Vi kopplade detta arbete till frågeställningar kring vad det innebär att vara e-medborgare i ett digitaliserat samhälle – framförallt ur individens men också samhällets perspektiv.

Digidelnätverkets representanter, tillsammans med personal från Kungliga biblioteket som arbetar med den pågående utredningen om Nationell biblioteksstrategi, framförde farhågor att pågående digitaliseringssatsningar har för lite fokus på människors förmåga och kompetens att aktivt delta i det digitala samhället. Det finns alltså ett klart behov av nationell samling och övergripande styrning av alla offentliga aktörers arbete med digitaliseringsfrågor, för att säkerställa att alla människor i Sverige kan vara digitala medborgare och därmed fullt delaktiga i arbetslivet, offentlig service och demokratifrågor, samt i civilsamhället.

Från Digidelnätverkets drygt femåriga verksamhet finns många goda exempel att bygga vidare på, framförallt den kvalitativa uppföljningen av våra regelbundna, årliga kampanjveckor för ökad digital delaktighet (Get Online Week i mars och eMedborgarveckan i oktober), som kraftsamlar hundratals aktörer över hela Sverige. Baserat på detta diskuterade vi ett par förslag till fördjupad samverkan mellan departement, myndigheter och andra aktörer -med Digidelnätverket som samordnande part.

Vi kommer att återkomma till ministern inom kort med konkretisering av dessa förslag – därutöver ser vi fram emot att inom Digidelnätverkets ram delta på Internetstiftelsen i Sveriges årliga konferens Internetdagarna, den 21-22 november i Stockholm.