En studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet

Denna rapport kartlägger folkbibliotekens insatser för digital delaktighet under 2016. Rapporten bygger på resultat utifrån dels en enkät som SKL skickat ut till alla 290 kommuner i landet, och dels utifrån intervjuer med 5 bibliotek angående digital delaktighet. Enkäten besvarades av 91 % av kommunerna, och resultatet visar att 80 % av dessa erbjuder programaktiviteter i syfte att öka den digitala kompetensen.

Rapport Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken är skriven på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket av Ida Norberg.

Rapporten i sin helhet kan ni läsa här (öppnar ett nytt fönster)