Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen?

Att vara digitalt kompetent är en del av att vara socialt delaktig och aktiv i samhället – det är en demokratisk rättighet!

Under Internetdagarna arrangerade Digidelnätverket ett endagsprogram. Där presenterades bland annat DigidelCenter, digitala servicecenter och kommunala och regionala exempel på att bygga och stärka digital delaktighet och kompetens.

Programmet hette ”Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen?”

Här är webbsändningen med alla föredrag