Digital kompetens på Internetdagarna

Person står på scenen på Internetdagarna

Grundläggande digital kompetens blir allt viktigare för att kunna vara en delaktig samhällsmedborgare. Men vad är det individen behöver kunna, och varför?

EU har identifierat 21 digitala kompetenser som extra viktiga för att kunna vara en delaktig samhällsmedborgare. Under dagen fördjupar oss i några av dem; källkritik, personlig integritet, IT-säkerhet och artificiell intelligens, AI.

Några av Sveriges ledande experter på respektive områden ger en aktuell bild av läget och tillsammans diskuterar vi vilka färdigheter individen behöver i ett digitaliserat samhälle. Vad innebär det att vara digitalt kompetent i ett samhälle som är under ständig och snabb förändring? Och vilken roll spelar den enskilda individens digitala kompetens för samhället i stort?

Se hela programmet (länk öppnas i ny flik)

Följ live-sändningen nedan.