Digidelnätverket i möte med digitaliseringsminister Peter Eriksson

Vikten av att öka digital delaktighet

Fem representanter från Digidelnätverkets Samverkansledning, däribland Föreningen Sambruks verkst.tjm, träffade igår digitaliseringsminister Peter Eriksson för en diskussion kring behovet av kompetenshöjande insatser för användare av ny teknik och digitala tjänster i samhället. För att ta del av viktiga samhällstjänster, service och utbildning krävs en hög nivå av tekniskt kunnande. Digidelnätverket har i olika former arbetat tillsammans med hundratals lokala aktörer över hela landet under snart sju år, för att öka andelen digitalt kunniga människor i Sverige. Arbetet har inneburit att det digitala utanförskapet mer än halverats, men fortfarande saknar drygt 600.000 svenskar förmågan att delta i det allt mer digitaliserade samhället, eller nyttja det stora utbudet av digitaliserade tjänster och informationskällor.

Digitaliseringsminister Peter Eriksson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vi fick möjlighet att påtala för ministern att behovet av samordningsinsatser inom området för digital delaktighet är stort. Det räcker inte att satsa på ny teknik och fibertillgång, vi måste också satsa på människorna som ska använda ny teknik och nya tjänster!

Peter Eriksson visade stor förståelse för att det inte bara är tekniken i sig som är viktig, utan också användandet av den. Ministern var också tydlig med att det pågår ett budgetarbete, och att han genom det här mötet fick en bra bild av vilka initiativ som finns på området, och vilka ytterligare resurser som erfordras. Det krävs en mängd olika kompetenshöjande insatser, och nationell samordning kring detta. I förlängningen är detta en fråga om vilka som kan och får vara delaktiga i vårt demokratiska samhälle, säger Jenny Poncin, Svensk biblioteksförenings representant i Digidelnätverkets samverkansledning.

Efter ett antal år av mycket begränsade, årsvisa ekonomiska bidrag till arbete,t har nätverket ingen finansiering efter kommande årsskifte. Därför framhöll vi avslutningsvis att det är oerhört väsentligt att Digidelnätverkets erfarenheter och kunskap tillvaratas och kan fortsätta i någon form, även kommande år. Långsiktighet och samverkan är de två avgörande framgångsfaktorerna för ökad digital delaktighet, konstaterar Claes-Olof Olsson, Föreningen Sambruk

För att ta del av presentationen som visades under mötet klicka här

–> Digidel-presentation_PEriksson_201700906