SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden är en ideell förening som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT som är nödvändig i dagens samhälle. SeniorNet finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar och […]

Läs mer