Delaktighet i en digital tid

Illustrerat omslag till publikationen Delaktighet i en digital tid.

Vad är egentligen digital delaktighet och hur kan man jobba med det? Här är en textsamling med berättelser från verkligheten om vad digital inkludering innebär. I texterna finns även olika perspektiv på varför delaktighet […]

Läs mer