Skinnskatteberg ordnar e-mässa för invånarna

Evelina Andersson är it-bibliotekarie på Skinnskattebergs bibliotek.

När servicekontor stängs ner på mindre orter ökar kraven på invånarnas digitala kunskaper. Under eMedborgarveckan arrangerar biblioteket i Skinnskatteberg därför en e-mässa där invånarna får hjälp att använda en rad e-tjänster.

På biblioteket i Skinnskatteberg arbetar Evelina Andersson som it-bibliotekarie. Tjänsten är ny sedan i somras och handlar både om att ge digitalt stöd till allmänheten och om att driva den digitala utvecklingen på biblioteket. Det är första året som Skinnskatteberg medverkar under eMedborgarveckan.

Appar för barnomsorg och felanmälan

Många kommer in på biblioteket med frågor om digitala tjänster och för att möta det behovet arrangeras en e-mässa, dit myndigheter, företag och organisationer är inbjudna. Statens servicecenter visar till exempel Försäkringskassans, Skatteverkets och Pensionsmyndighetens tjänster. En bank kommer att vara på plats, liksom olika kommunala verksamheter.
– Barnomsorgen har en app där föräldrar kan lägga in barnens omsorgstid och anmäla barnen sjuka. Fastighetsavdelningen kommer att visa hur man använder tjänsten för felanmälan. Den har inte nått ut riktigt utan det är vanligare att man ringer, berättar Evelina Andersson.

Hon tycker att det märks att fler behöver stöd för att klara av digitala tjänster i vardagen.
– Det ställs allt högre krav på att medborgarna ska ha grundläggande kunskaper i it. När man lägger ner kontor på mindre orter så kommer de till oss och ber om hjälp i stället. Det är till exempel långt att åka till närmaste arbetsförmedling.

Bredband och fiber

Under eMedborgarveckan kommer även kommunens bredbandssamordnare tillsammans med en leverantör av nätverksinfrastruktur att berätta om sina projekt med bredband och fiber i kommunen. Dessutom visar biblioteket hur man använder bibliotekets e-tjänster, med fokus på vissa funktioner vid varje tillfälle.

Evelina Andersson ser särskilt fram emot e-mässan och hoppas på ett stort intresse. Inbjudan har skickat ut i den lokala annonstidningen, samt till bland andra pensionärsföreningar, barnomsorgen och vuxenutbildningen.

Har du något tips för att öka den digitala delaktigheten?
– Om det är något man själv kan, oavsett på vilken nivå, så kan man visa någon annan. Det kan vara en väderapp eller vad som helst. Visa den för en kompis eller en äldre person i din närhet. Du kanske inte tycker att det är så märkvärdigt, men någon annan har inte kommit på det ännu. Det är mitt bästa tips för att öka den digitala delaktigheten!

Under eMedborgarveckan 7–13 oktober är e-tjänsternas tillgänglighet i fokus. Kampanjen koordineras av Digidelnätverket och består av lokala, regionala och nationella insatser.

Läs mer om eMedborgarveckan!

Foto: Karin Sandström