Obiggreplitheer synliggör bibliotekets arbete

Bibliotekarierna Sofia Eliasson och Anette Helgesson på Bollnäs bibliote, framför en skylt sär det står "lämna" på svenska och sju andra språk.

En fejkfaktura och en obegriplig förstasida i lokaltidningen Ljusnan blev en riktig snackis under Bokmässan i Göteborg. Bakom kampanjen står Bollnäs bibliotek som satsar stort på att synliggöra bibliotekets roll för att alla ska kunna förstå och vara delaktiga i samhället.

Första steget var en tydligare skyltning i biblioteksrummet. Symboler och text på de vanligaste språken i kommunen skulle få fler besökare att hitta rätt. Samtidigt skickades en broschyr om bibliotekets utbud till alla hushåll i Bollnäs, med information på svenska samt de sju vanligaste språken i kommunen. Men för att nå lokalpolitikerna valde Bollnäs bibliotek en något oväntad metod. En fejkfaktura på indonesiska skickades till 170 folkvalda kommunpolitiker.
– Det enda man kunde förstå och urskilja var sitt eget namn och telefonnummer, och att den kom från Bollnäs kommun. I kuvertet fanns också en följelapp om att Bollnäs bibliotek var avsändare, förklarar Sofia Eliasson som är ungdomsbibliotekarie och projektledare för kampanjen.

Reaktionerna blev starka. Vissa politiker rasade över tilltaget. De kände sig kränkta och tyckte att det var slöseri med skattepengar. Andra uppskattade möjligheten att diskutera bibliotekets roll i samhället.
– För att väcka uppmärksamhet har vi gjort saker obegripliga. Syftet var att politikerna själva skulle få uppleva hur frustrerande det är att inte förstå. Det är en känsla som drabbar många dagligen. Reaktionerna bekräftar hela vår kampanj, säger Sofia Eliasson.

För att allmänheten skulle få samma aha-upplevelser köpte biblioteket annonsplats på förstasidan i lokaltidningen och kastade om bokstäverna i rubriker och brödtext på den ordinarie förstasidan. Tilltaget skedde under den årliga Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, där det blev något av en snackis. Kampanjen ”Alla har rätt till makten att förstå” genomförs med stöd från Kulturrådet och går nu in på sitt andra år. Det blir bland annat fler annonser på stortavlor i kommunen, med budskap som ”på biblioteket har alla samma möjligheter” – fast med omkastade bokstäver.

Dyslexi och delaktighet

Mellan den 7 och 13 oktober deltar Bollnäs bibliotek i eMedborgarveckan, som i år sammanfaller med den europeiska dyslexiveckan.
– De flesta av aktiviteterna går i varandra och jag tror att digitaliseringen kommer att göra tillgängliga medier lite mer sexigt, säger Anette Helgesson, bibliotekarie.

Alla kommunala förvaltningar har bjudits in att delta under veckan, men bara ett fåtal har nappat. Flyktingverksamheten kommer att visa appar med information om det svenska samhället och en app för att tala och förstå olika språk. Från skolan blir det information om lärplattformar som föräldrarna förväntas använda och omsorgsförvaltningen visar välfärdsteknik.
– Digitala hjälpmedel är ett område där omsorgen och biblioteket står nära varandra. Jag har varit ute på många äldreboenden och visat paddor, appar och tillgängliga medier. Ibland säger personalen och de äldre själva att det inte är någon idé, men efter att vi har prövat vill de fortsätta, säger Anette Helgesson.

Vinsten med samarbete

Hon önskar att fler av kommunens verksamheter såg vinsten med att samarbeta med biblioteket.
– Varje dag passerar tusen personer biblioteket. Det är ett bra ställe om man vill nå folk! Det är därför vår kampanj är så rätt. Många som arbetar på bibliotek känner samma frustration som vi. Och så finns det politiker som säger att vi slösar pengar och borde ha satt upp affischer. Men det var vi ju redan gjort! Man måste göra så här får att få igång debatten, säger Anette Helgesson.

För personalen på biblioteket är det digitala utanförskapet är synligt varje dag. Invånare kommer för att skriva ut kontoutdrag, fylla i blanketter och skanna papper. Anette Helgesson betonar att det inte handlar om en specifik grupp som står utanför digitalt. Vem som helst kan ha svårt att hänga med och klara av vardagliga saker när den digitala utvecklingen går snabbt.
– Jag höll på att inte komma in på en offentlig toalett för att det var så många krångliga steg. Digitaliseringen går fort och man missar ofta användarperspektivet och utbildning. Men det måste vara med! Vi på biblioteket kan också hjälpa till, men det kräver resurser.

En förhoppning är att kunna öppna ett DigidelCenter, men då krävs att fler i kommunen vill vara med.
– Samtalet bland lokalpolitikerna på sociala medier har handlat om medborgarkontor och det är bra att den tanken lyfts. Men ingen verkar känna till DigidelCenter och dess funktioner. Det är viktigt att fler får kännedom om dem, säger Anette Helgesson.

Foto: Ibrahim Almhidi

Under eMedborgarveckan 7–13 oktober är e-tjänsternas tillgänglighet i fokus. Kampanjen koordineras av Digidelnätverket och består av lokala, regionala och nationella insatser.

Läs mer om eMedborgarveckan!

Läs mer om kampanjen “Alla har rätt till makten att förstå”.

Se TV4:s inslag om annonsen i Ljusnan.