Dela digitalt under ALL DIGITAL Week

En filminspelning framför green screen

Med nya coronavirusets spridning är det tydligt hur stort behovet av digital kompetens, tillgänglig information och källkritik/källtillit är. Kan vi använda ALL DIGITAL Week för digitala folkbildningsinsatser som är extra relevanta när samhället är i en större kris?

ALL DIGITAL Week är en kampanj som handlar om digital inkludering. För att nå en målgrupp som ännu inte har tillgång till digitala verktyg är det vanligt att arrangörer erbjuder utbildningar i sina lokaler. Vi följer noggrant Folkhälsomyndighetens expertråd och ännu så länge (15 mars) är bedömningen att mindre lokala event kan genomföras så länge alla deltagare är friska. Det är emellertid tydligt att vissa event kommer att behöva ställas in. Vi vill med det här initiativet öppna upp för alla som vill och kan engagera sig i mer digitala initiativ som kan stärka oss alla i rollen som digitala folkbildare. 

 

Ett öppet och inkluderande arbete

För att samla pågående och nystartade initiativ har Terese Raymond (nationell samordnare för Digidelnätverket) och Åke Nygren (Digitala biblioteket och medier, Stockholms stadsbibliotek) skapat ett öppet gemensamt digitalt dokument för att samla idéer. Här kan vi hjälpas åt att lista insatser som är extra relevanta när samhället behöver mobilisera  sammanhållande och välinformerade krafter. 

Välkommen till ett öppet gemensamt dokument för idéer och tips 

 

Resurser nu och i det fortsatta arbetet med digital delaktighet

Vi förstår att första prioritet just nu är att följa myndigheternas rekommendationer för att stoppa smittspridningen. Men i mån av tid kan vi hjälpas åt i denna situation. Vi hoppas att det här initiativet kan vara både stöd i en svår tid och bidra till det fortsatta arbetet med digital delaktighet.