ALL DIGITAL Week och covid-19

Kampanjbild ALL DIGITAL Week 2020

Den europeiska kampanjveckan ALL DIGITAL Week 2020 är fortfarande planerad till den 23-29 mars. Det beror på att många inplanerade event runtom i Europa ska ske online. Kan vi använda ALL DIGITAL Week för att gemensamt samla extra relevanta digitala folkbildningsinsatser när samhället står inför en större kris?

Det här inlägget kommer att uppdateras löpande. 
Uppdaterad: 16 mars 2020 – 06:56 – revision 10

 

Vi befinner oss i en extraordinär situation

  • WHO har klassat coronaviruset covid-19 som en pandemi. Källa: Folkhälsomyndigheten 2020-03-11
  • Den svenska regeringen har förbjudit sammankomster som samlar fler än 500 besökare. Källa: Folkhälsomyndigheten 2020-03-11

 

Skydda dig och andra från smittspridning

  • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Källa: Folkhälsomyndigheten: 2020-03-16

 

Följ expertmyndigheternas uppdaterade råd

Många kommuner beslutar nu om särskilda regler för publika evenemang och mötesplatser.
Även vissa arbetsgivare inför regler angående inte nödvändiga möten. 

 

Kräver situationen att ni ändrar era planer?

I rådande situation är det många verksamheter som testar digitala verktyg för distansarbete och distansutbildning. Kanske ni kan styra om ert arrangemang under ALL DIGITAL Week till en digital träff? 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken (2020-03-13) för er som väljer att gå vidare med evenemang i era lokaler:

  • Genomför en riskbedömning (se länk till tabeller)
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen
  • Information om allmänna hygienråd (t.ex. affischer)

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

 

Samhällsviktiga folkbildande digitala insatser

Med nya coronavirusets spridning är det tydligt hur stort behovet av digital kompetens, tillgänglig information och källkritik/källtillit är. Kan vi använda ALL DIGITAL Week för digitala folkbildningsinsatser som är extra relevanta när samhället är i en större kris? 

Välkommen till en öppen skrivyta i Etherpad

 

Denna text skrevs och publicerades av  Terese Raymond som är nationell samordnade för ALL DIGITAL Week i Sverige. 

 

Länkar till ytterligare information

Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Om sjukdomen covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida 

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar på Polisen.se

1177 om covid-19