eMedborgarveckan

11220085_974238885943125_1935192409119163314_neMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Under eMedborgarveckan är alla välkomna att arrangera event som har med digital delaktighet att göra!

eMedborgarveckan är en chans att med gemensamma krafter öka användningen av e-tjänster och bidra till ökad digital delaktighet. I år är det eMedborgarveckan den 8-14 oktober (vecka 41).

Vem kan arrangera?

Vi välkomnar alla initiativ! För att använda eMedborgarveckans kampanjmaterial ska ditt event vara kostnadsfritt. Många erbjuder riktade programpunkter, bjuder in till öppet hus eller arrangerar med ”hands on” introduktioner. Det är upp till varje deltagande aktör att välja format för sitt arrangemang. En del passar också på att förbättra och öka tillgängligheten till informationen på sina hemsidor. Passa på att era visa e-tjänster tillsammans med både vana och ovana användare!

Hur anmäler jag mitt event?

Du anmäler ditt event via ett Google formulär.

Anmäl event under eMedborgarveckan

Vem är eMedborgare?

I Digidelnätverket menar vi att alla kan vara eMedborgare – oavsett land eller språk. När man kan använda e-tjänster, internet och digitala forum och vägar för att hantera sin vardag, söka och använda information och göra sin röst hörd, är man eMedborgare. Att kunna vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet och den digitala kompetensen kan alltid utvecklas vidare.

Vad erbjuder Digidelnätverkets kampanj- och samordningsfunktion?

  • Vi erbjuder ett gemensamt kampanjmaterial. Det finns att ladda ner på den här sajten.
  • Vi lägger upp alla anmälda event på en gemensam karta.
  • Vi följer upp alla event som vi fått kännedom om via en enkät. Därefter sammanställer vi data i en gemensam rapport som vi delar till alla som arrangerat event.

Var finns årets kampanjmaterial?
Vi har laddat upp allt kampanjmaterial på en tjänst som heter Dropbox. De olika versionerna (webb och tryck) när du via länkar. Här finns logotyper, banners, affischer och informationsblad. Kontakta oss om du behöver ett annat format än de vi erbjuder.

Här finns kampanjmaterial för eMedborgarveckan 2018

Vilka är Digidelnätverket?

Vi som samordnar eMedborgarveckan heter Terese Raymond och Ann Wiklund. Tillsammans utgör vi Digidelnätverkets samverkansteam. Vi gör detta som en del av ett centralt kampanj- och samordningsfunktion i ett regeringsuppdrag som Digidelnätverket åtog sig under 2018. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.

Läs mer om den centrala kampanj- och samordningsfunktionen

Vilka brukar delta i eMedborgarveckan?

Varje dag ansluter fler sig till årets eMedborgarvecka. Tillsammans skapar vi en vecka fylld med viktig kompetensutveckling inom e-tjänster!

Här är kartan till årets anmäla event

Här är rapporten om eMedborgarveckan 2017

Här är rapporten från eMedborgarveckan 2016

→ Här är rapporten om eMedborgarveckan 2015

Syftet med eMedborgarveckan är att:

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna
  • En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet

Årets tema

Året tema är ”Digital delaktighet”. Alla arrangörer tolkar temat efter sin verksamhet med fokus på användarnas/besökarnas behov.

I takt med att allt fler samhällstjänster blir digitala måste också hela befolkningen öka sin digitala kompetens. Digital kompetens är avgörande idag för att delta i samhället. Den som inte kan ta del av digitala nyheter, samtal och e-tjänster hamnar i ett socialt utanförskap.

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss!

Nationell koordinator, eMedborgarveckan 2018
Terese Raymond (länken öppnar ditt e-postprogram)