eMedborgarveckan

eMedborgarveckan logoeMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. eMedborgarveckan består av lokala, regionala och nationella insatser och aktiviteter från deltagande aktörer.

Syftet med eMedborgarveckan är att

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna

16000 personer i alla åldrar

Tillsammans nådde 300 aktörer nästan 16 000 personer under eMedborgarveckan. Det är ett fantastiskt resultat! Andelen deltagande kvinnor var drygt 60 procent och deltagare fanns i alla åldrar, från barn och uppåt. Hälften av alla aktörer har angett att de haft deltagare i åldern 31-50 år. De allra vanligaste frågorna handlade om bank-id och e-legitimation.

Rapport från eMedborgarveckan 2015

Rapporten finns både i tryckt och digitalt format. Den lanserades på Internetdagarna 23-24 november

→ Rapporten från eMedborgarveckan 2015 innehåller inspirerande exempel och erfarenheter

eMedborgarveckan växer

eMedborgarveckan genomfördes första gången 2014 (och hette då Medborgarveckan). Fler än 100 bibliotek, studieförbund, organisationer och myndigheter engagerade sig och genomförde arrangemang. Fler än 100 bibliotek, studieförbund, organisationer och myndigheter engagerade sig och genomförde arrangemang. 2015 års eMedborgarvecka hade ca 300 anmälda aktörer, däribland samtliga servicekontor hos Försäkringskassan och Skatteverket. Arbetet med 2015 års eMedborgarvecka fick ekonomiskt stöd av regeringen och Internetstiftelsen i Sverige IIS. Inga andra bidrag finns. Varje organisation står för egna insatser.

Årligen återkommande

Digidelnätverkets intention är att eMedborgarveckan ska vara årligen återkommande och att även nationella och regionala myndigheter ska använda sig av möjligheten att marknadsföra och få användares respons på e-tjänsternas tillgänglighet och användbarhet. En fokuserad insats under en avgränsad period ökar uppmärksamheten och gör det möjligt för många aktörer att engagera sig.

→ Den Europeiska Dyslexiveckanarrangerades samtidigt i Sverige av Dyslexiförbundet FMLS med temat ”Rätten att läsa” (länken öppnas i ny flik)