eMedborgarveckan

Logo eMedborgarveckan 2016eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. eMedborgarveckan äger rum den 3-9 oktober och är en chans att samordna insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet.

→ Anmäl din organisation till eMedborgarveckan 2016

 

Vem är eMedborgare?

I Digidelnätverket menar vi att alla kan vara eMedborgare – oavsett land eller språk. När man kan använda e-tjänster, internet och digitala forum och vägar för att hantera sin vardag, söka och använda information och göra sin röst hörd, är man eMedborgare. Att kunna vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet och den digitala kompetensen kan alltid utvecklas vidare.

Syftet med eMedborgarveckan är att:

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
  • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna

En aktuell fråga är också att öka kunskap om källkritik och om hur man kan söka och hantera information på nätet.

→ Läs rapporten från 2015 för att mer inspiration och information

Möt din målgrupp och visa dina e-tjänster

Förra året (2015) lyckades eMedborgarveckan nå ett rekordstort deltagande. Närmare 300 aktörer nådde tillsammans över 16 000 personer! I år hoppas vi att ännu flera myndigheter och kommuner vill ta tillfället i akt att delta under eMedborgarveckan. Passa på att era visa e-tjänster tillsammans med både vana och ovana användare. Många erbjuder riktade programpunkter, bjuder in till öppet hus eller arrangerar med ”hands on” introduktioner. Det är upp till varje deltagande aktör att välja format för sitt arrangemang. En del passar också på att förbättra och öka tillgängligheten till informationen på sina hemsidor.

Vilka är med?

Varje dag ansluter fler sig till årets eMedborgavecka. Tillsammans skapar vi en vecka fylld med viktig kompetensutveckling inom e-tjänster!

→ Se alla aktörer som redan har anmält sig

Kampanjmaterial

Digidelnätverket bistår med kampanjmaterial till alla som anmäler sig innan 5 september.
Kampanjmaterialet kommer även finns tillgängligt här på digidel.se för nedladdning och utskrift.

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss!

Projektledare eMedborgarveckan 2016
Tomas Finger (länken öppnar ditt e-postprogram)

Projektstöd
Ann Wiklund (länken öppnar ditt e-postprogram)

eMedborgarveckan 2016 stöds ekonomiskt av IIS (Internetstiftelsen i Sverige)
Föreningen Sambruk ansvarar för administrativ samordning