Samverkansledning

För att samordna och planera gemensamma insatser i Digidelnätverket och för att kunna påverka, dela kunskap och sprida information, finns det en nationell grupp. Den bildades i januari 2014.

Samverkansledningen träffas cirka 4 gånger per år. Här är en lista på samverkansledningens deltagande organisationer samt respektive kontaktperson och deras e-postadresser

Föreningen Sambruk (administrativt ansvarig)
Ulf Timerdahl

Kungliga biblioteket
Elisabet Rundqvist
Eleonor Grenholm

Internetstiftelsen i Sverige
Jannike Tillå

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Anders Nordh

Myndigheten för delaktighet
Vakant

PTS 
Ulrika Gani

Myndigheten för tillgängliga medier
Vakant

SeniorNet Sweden
Rosie Rothstein

Föreningen för regional biblioteksverksamhet
Elisabeth Cserhalmi

Nätverkets nationella koordinator
Terese Raymond 076-000 13 15

Hoppa till huvudnavigering