Samverkansledning

Samverkansledningen har genom åren betytt att Digidelnätverkets samordare har kunnat skapa synergieffekter med andra nationella satsningar på inom digital kompetens och digital delaktighet. 

Samverkansledningen skapades i januari 2014 för att samordna och planera gemensamma insatser i Digidelnätverket och för att kunna påverka, dela kunskap och sprida information. Under åren 2014-2019 träffades Samverkansledningen cirka 4 gånger per år.  Under 2023 pågår en intern omorganisering av samordningsfunktionen för Digidel. Bland annat har regionerna skapat ett Förvaltningsråd hos Sambruk som sätter riktningen och följer upp samordningens operativa arbete.

Här är en lista på samverkansledningens deltagande organisationer 2014-2022 samt respektive kontaktperson med deras e-postadress.

Föreningen Sambruk (administrativt ansvarig)
Ulf Timerdahl

Kungliga biblioteket
Elisabet Rundqvist
Eleonor Grenholm

Internetstiftelsen i Sverige
Jannike Tillå

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Anders Nordh

Myndigheten för delaktighet
Vakant

PTS 
Ulrika Gani

Myndigheten för tillgängliga medier
Vakant

SeniorNet Sweden
Rosie Rothstein

Föreningen för regional biblioteksverksamhet
Elisabeth Cserhalmi

Nätverkets nationella samordnare
Terese Raymond 076-000 13 15

 

Sidan senast uppdaterad 2023-10-04

Hoppa till huvudnavigering