Digidel2013

Digidel2013 verkade under tre år och avslutades år 2013. Kampanjen drevs som ett nätverk av över 450 aktörer över hela landet.

Arbetet startade genom en nationell dialog mellan främst bibliotek, folkbildning och Internetstiftelsen men antalet deltagande organisationer växte snabbt. I december 2010 undertecknade 16 organisationer ett gemensamt upprop om samarbete och en gemensam kampanj för ökad digital delaktighet.

Två aspekter är särskilt angelägna vid digital delaktighet – den sociala och den demokratiska. Det finns oerhörda belopp att spara för samhället genom att fler blir digitalt delaktiga, men främst handlar det om att alla skall vara en del av samhället.

År 2010 var det 1,7 miljoner svenskar över 16 år som aldrig eller mycket sällan använde internet. Digidelkampanjens mål var att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda internet innan utgången av år 2013. Målet var även att bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som internet erbjuder för att underlätta vardags-sysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning. Målet uppnåddes och stämdes av i den årliga studien Svenskarna och internet, som publiceras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

En avslutande rapport med diskussioner och förslag som byggts på erfarenheter från kampanjen överlämnades till regeringen i november 2013.

Hoppa till huvudnavigering