Relaterade nätverk

Sveriges decentraliserade förvaltningsmodell gör att nationella och kommunöverskridande nätverk är ett viktigt verktyg för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Här är en lista på nätverk och program som den nationella samordningsfunktionen för Digidel samverkar med.

Hoppa till huvudnavigering