Historia

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.

Med ovanstående gemensamma skrivelse bildades Digidelnätverket när den nationella kampanjen Digidel2013 avslutades i december 2013. Nätverket var en möjlighet att fortsätta det samarbete för att öka digital delaktighet som bedrivits under de tre kampanjåren.

Kampanjen Digidel2013

“Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, service, information, utbildning och underhållning.” (Syfte med kampanjen Digidel2013, Internetstiftelsen)

År 2010 var det 1,7 miljoner svenskar över 16 år som aldrig eller mycket sällan använde internet. Digidelkampanjens mål var att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda internet innan utgången av år 2013. Målet var även att bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som internet erbjuder för att underlätta vardags-sysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning. Målet uppnåddes och stämdes av i den årliga studien Svenskarna och internet, som publiceras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. En avslutande rapport med diskussioner och förslag som byggts på erfarenheter från kampanjen överlämnades till regeringen i november 2013.

Tidigare partners

  • Under 2015 finansierades Digidelnätverkets arbete av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) samt av regeringen/näringsdepartementet.
  • Under 2016 gav IIS stöd till de två kampanjveckorna Get Online Week (heter numera ALL DIGITAL Week) och eMedborgarveckan.
  • Under 2017 finansieras  de två kampanjveckorna av Kungliga Biblioteket (KB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Regeringsuppdrag 2018-2019

Via regeringsbeslut hade Digidels centrala kampanj- och samordningsfunktion finansiering under 2018-2019. Syftet var att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens.

Sidan uppdaterades senast 2023-10-02

Hoppa till huvudnavigering