Ramverk

Den omvärldsbevkande verksamheten och kunskapsdelningen på Digidel.se bygger på etablerade styrinstrument, standarder och ramverk.

I respektive region är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ett viktigt styrinstrument. Strategin har förmågan att kraftsamla resurser i en särskild riktning. Den regionala utvecklingsstrategin bottnar i sin tur i nationella, europeiska och globala riktlinjer.

Samverkan och öppen kunskapsdelning inom Digidel sker i linje med EU:s policyprogram för den digitala utvecklingen fram till 2030 med förklaringen om digitala rättigheter och principer.

Betydelsen av begrepp i egenproducerade texter på Digidel.se överensstämmer europeiska ämnesområden inom policyprogrammet.

DigComp 2.2 – ramverket för digital kompetens för medborgare är utgångspunkten för alla egenproducerade kunskapsunderlag och analyser apropå insatser som ökar digital kompetens.

Läs mer

Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030

Förslag till nationell färdplan för det digitala decenniet

Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030

The Digital Competence Framework for Citizens (DigComp)

Riktlinjer i enlighet med artikel 33a.3 angående åtgärder för att främja och utveckla mediekompetens

 

(Denna sida kommer att uppdateras med en begreppsordlista.)

Hoppa till huvudnavigering