Digital teknik för äldre

En senior använder VR

Ensamhet i form av social isolering ökar med åldern. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer. Men eftersom nästan hälften av alla över 75 år idag lever i digitalt utanförskap, behöver fler få tillgång till och utbildning i att använda dator och internet. Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet.

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Kunskapsstödet, Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer, är ett resultat av ett samverkansprojekt kring hur digital teknik kan användas för social stimulans i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland äldre personer. Kunskapsstödet Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer är framtaget av Folkhälsomyndigheten, Forte, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Myndigheten för delaktighet.

Se en video om projektet

En Introduktion till internet för äldre

Det här guiden bjuder på tips och pedagogiska insikter för dig som vill hjälpa årsrika släktingar, vänner eller bekanta att dra nytta av nätets många möjligheter. → Introduktion till Internet för äldre

Hoppa till huvudnavigering