Samverkansledningen

För att samordna och planera gemensamma insatser i Digidelnätverket och för att kunna påverka, dela kunskap och sprida information, finns det en nationell grupp. Den bildades i januari 2014.

Samverkansledningen träffas cirka 4 gånger per år. Här är en lista på samverkansledningens deltagande organisationer samt respektive kontaktperson och deras e-postadresser

Föreningen Sambruk (administrativt ansvarig)
Britta Sandblom

Kungliga biblioteket
Elisabet Rundqvist
Kerstin Olsson

Internetstiftelsen i Sverige
Danny Aerts

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Anders Nordh
Maria Jacobsson

Myndigheten för delaktighet
Ola Balke

PTS 
Marlena Molak-Brindell

Folkhälsomyndigheten
Suzanne Nilsson

Myndigheten för tillgängliga medier
Tobias Willstedt

SeniorNet Sweden
Carl-Olof Strand

Svensk Biblioteksförening
Karin Martinsson

Föreningen för regional biblioteksverksamhet
Elisabeth Cserhalmi

Nätverkets nationella koordinator
Terese Raymond 076-000 13 15

Hoppa till huvudnavigering