Kontakt

Digidel har en nationell samordningfunktion med två deltidsanställda: Jonna Steinrud och Terese Raymond. Genom oss kan du få kontakt med andra aktörer i nätverket runtom i Sverige!

Erfarenhetsutbyte, kontaktpunkter och kampanjmaterial

Här på webbsidan digidel.se finns alltid resurser för att arbeta med digital delaktighet och aktuellt kampanjmaterial. Både Jonna och Terese har god överblick över insatser inom digital delaktighet, både när det gäller forskning och praktik. Vi ger gärna en uppdaterad lägesbild över olika insatser som sker.

Kontaktuppgifter

Terese Raymond – terese@digidel.se eller 076-0001315

Jonna Steinrud – jonna@digidel.se

Hoppa till huvudnavigering