Kontakt

Digidelnätverket har en nationell koordinator. Genom koordinatorn kan du få kontakt med andra aktörer i nätverket runtom i Sverige.

Erfarenhetsutbyte, kontaktpunkter och kampanjmaterial

Koordinatorn har god överblick över insatser inom digital delaktighet, både när det gäller forskning och praktik. Via samverkansledningen har koordinatorn även goda möjligheter att ge en uppdaterad lägesbild över olika insatser som sker på en mer myndighetsövergripande nivå. Under 2018 och 2019 har Terese Raymond uppdraget att vara nationell koordinator för Digidelnätverket.

Här på webbsidan digidel.se finns alltid aktuellt kampanjmaterial och andra resurser för att arbeta med digital delaktighet.

Kontaktuppgifter

E-post
Skicka ett mejl till Terese Raymond
(länken öppnar din e-postklient)

Telefon
Ring Terese Raymond på telefonnummer 076-0001315

Samverkansledning

Vill du få kontakt med någon av de deltagande aktörerna i samverkansledningen? Du hittar deras kontaktuppgifter här. 

Hoppa till huvudnavigering