Rapport GOW 2016

Sveriges kampanj inom Get Online Week 2016 samlade 132 aktörer. Tillsammans gjorde vi så att 4 580 personer nåddes. Det var återigen ett nytt svenskt rekord! Majoriteten av deltagande aktörer var bibliotek, men även SeniorNet, studieförbunden och ett flertal andra organisationer spelade en viktig roll.

Här finns rapporten om Get Online Week 2016 (länken öppnar en .pdf)

Både unga och äldre deltog

Veckans aktiviteter riktade sig till såväl unga som äldre och det bjöds på allt ifrån föreläsningar till utbildning och mer praktiskt träning. Några exempel; på Kramfors Bibliotek fick barn prova på att programmera i Scratch och i Kalmar län gjordes en lyckad regional satsning med tydlig fokus mot nysvenskar.

Många frågor om BankID

Det ställdes väldigt många frågor under Get Online Week, många av dem finns med i rapporten. Utöver frågor om e-post, sociala medier, appar och Internet i största allmänhet, så var en av de vanligaste de som gäller elektroniska identifikationer, alltså BankID och Mobilt BankID.

Arbetet med ökad digital delaktighet forsätter

Även om allt fler blir digitalt kunniga och delaktiga, så saknar fortfarande många den digitala kompetens som krävs för att kunna klara vardagen i Sverige idag. Detta framgår även i årsrapporten; svenskarna och internet 2015. Det finns fortfarande 650 000 personer över 16 år i Sverige som inte har tillgång till Internet i hemmet och ytterligare 200 000 personer använder inte Internet trots att de har tillgång till det hemma. Totalt beräknas alltså 850 000 personer stå utanför det digitala samhället idag.

Vi i Digidelnätverket ser fram emot att hjälpa ännu fler människor i Sverige att bli digitalt delaktiga framöver. Vi välkomnar också ännu fler aktörer, speciellt statliga myndigheter och näringslivet, att delta i arbetet för breddning av digital kompetens och delaktighet.

/Tomas Finger, Nationell projektledare, GOW2016

Hoppa till huvudnavigering