Delaktighet i en digital tid

Vill du ta ett ansvar och bidra till att fler känner sig delaktiga i en digital tid? Vi tror och hoppas det! Därför lanserar vi ett ambassadörskap för delaktighet.

Tanken är att du som ambassadör lovar att hålla lite extra koll på delaktigheten inom ditt område under ett år. Kanske har just du möjlighet att påverka tillgängligare tjänster? Eller kanske får du chans att inpirera någon till att börja använda internet? Det finns oändligt många saker man kan göra för att främja delaktighet. I höst vill vi visa så många som möjligt!

Därför söker vi dig som…

  • aktivt tar ställning för ökad delaktighet
  • verkar för att din organisation främjar delaktighet
  • inspirerar och hjälper andra att förebygga den digitala skammen

Skriv din e-postadress i formuläret så kontaktar vi dig med mer information efter sommaren.

I september kommer även en textsamling till dig som vill bidra till att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Tillsammans med Digitaliseringsrådet ger Digidelnätverket ut en samling texter för överblick och inspiration. Textsamlingen innehåller 7 reportage och 4 övergripande texter. Beställ ditt exemplar redan nu i formuläret nedan.