Digitaliseringsminister besöker DigidelCenter

Digitaliseringsminsiter Peter Eriksson och roboten DashMed anledning av att Digidelnätverket beviljats projektmedel under 2018 besökte digitaliseringsminister Peter Eriksson DigidelCenter i Motala.

Det var en dag fylld med goda exempel på hur digital delaktighet kan erbjudas som en viktig del av offentlig service.

IT-Guide var på plats och berättade om sin verksamhet. IT-Guide är nyanlända ungdomar som vill bidra till samhället. De är redan kunniga inom teknik och IT men vill utveckla sitt språk och få arbetslivserfarenhet. IT-Guide lär seniorer använda mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Under dagen betonade digitaliseringsminister Peter Eriksson att digital delaktighet är en viktig demokratisk aspekt i dagens samhälle. Digidelnätverket som en central kampanj- och samordningsfunktion möjliggör så väl spridning av goda exempel som samverkan mellan olika aktörer som på olika sätt verkar för ökad digital delaktighet och digital kompetens.

– Vem som helst kan vid något tillfälle vara i behov av hjälp med teknik, innehåll i digitala tjänster eller med att finna digital information. Det är en viktig del i den offentliga servicen om vi verkligen vill utveckla demokratin med hjälp av digitalisering, sa Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnätverket.