Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken

Kvinna håller i mobiltelefon

Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken” (2017) är en studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet. Rapporten gjordes av Ida Norberg på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket.

Läs rapporten som PDF (länken öppnar en ny flik)

Här nedan finns en sammanställning av rapporten i form av en video.

Hoppa till huvudnavigering