Tema: Delaktighet i en digital tid

Första veckan i september 2019 trycker vi en upplaga av en textsamling med tema: delaktighet i en digital tid. Här finns 11 texter som både inspirerar och ger konkreta tips till dig som vill verka för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Om du lämnar din e-postadress här skickar vi ett digitalt exemplar av textsamlingen till dig så snart den gått till tryck.