Bakgrund

En välfungerande demokrati förutsätter att alla medborgare har rimliga möjligheter att ta del av samhällsinformation, använda e-tjänster för att hantera sin vardag och kunna kommunicera med myndigheter, organisationer och privatpersoner.

E-tjänster för alla

Ur social synpunkt är det viktigt att olika utsatta grupper inte missgynnas och isoleras ännu mera. Det är ett ansvar för alla offentliga aktörer och producenter av e-tjänster att arbeta för att alla kan ta del av servicen. Det finns också goda samhällsekonomiska skäl för att stimulera till en ökad användning av e-tjänster.

Var finns stöd?

Många vänder sig till de kommunala biblioteken eller till studieförbund och föreningar för att få hjälp med att klara av sin vardag och sina kontakter med till exempel myndigheter. Frågorna kan gälla grundläggande it- och internetanvändning men också hjälp med akuta ärenden. Men vem som helst kan vid något tillfälle ha behov av någon form av hjälp med offentliga e-tjänster och service.

Studier visar ett stort digitalt utanförskap

I den årliga studien från Internetstiftelsen i Sverige IIS, Svenskarna och internet, konstaterades för 2014 att 1 miljon svenskar fortfarande inte kan använda internet och e-tjänster. Mörkertalet är stort och sannolikt är siffran för detta utanförskap ännu högre.

År 2013 genomfördes OECDs undersökning PIAAC i 33 länder i syfte att värdera och skatta den kunskap som vuxna behöver för arbete och vardag. Studien visar att en tiondel av befolkningen i de flesta deltagande länderna saknar grundläggande kompetens för att lösa enkla it-baserade problem. Trots att Sveriges resultat ligger en bra bit över OECD-genomsnittet för it –kompetens, visar undersökningen att det finns stora grupper i samhället som löper risk att hamna på efterkälken när den digitala revolutionen fortsätter. Genom PIAAC kan vi se att var fjärde vuxen i Sverige 2013 saknar grundläggande it–kompetens. Vi ser också att 38 % återfinns på den sämsta kunskapsnivån. Det visar mycket starkt att vi är i behov av nya och fortsatta insatser för att stärka it-kunskaperna i samhället.

Hoppa till huvudnavigering