Krokom DigidelCenter

Mobilitet viktigt i glesbygden

Krokom vill inte ha ett DigidelCenter, utan flera. Detta möjliggörs redan nu med hjälp av en resande IT-pedagog som samarbetar med sex bibliotek i kommunen.

Under våren 2019 har man i samband med etableringen av Krokoms DigidelCenter anordnat kurser, föreläsningar i samarbete med bland andra pensionärsorganisationerna, kyrkan, studieförbund och näringslivet.

Drop in med resande IT-pedagog

Man har även haft drop in-tider under två timmar i veckan på alla bibliotek i kommunen (förutom i Kluk som bara har haft öppet jämna veckor). På plats har det då funnits en IT-pedagog som i samarbete med bibliotekarierna har hjälpt besökare med deras telefoner, surfplattor och datorer.

Under sommaren har drop in-verksamheten stängt, men håll utkik på DigidelCenter Krokoms webbplats sida för uppdaterad information framöver (se faktaruta nedan).

Kurser för alla

I början har fokus varit på att hjälpa äldre, men målet är att engagera alla målgrupper, däribland studenter och nyanlända i behov av stöd. Under sommar och tidig höst finns det planer på att hålla kurser även för den yngre målgruppen.

Dessutom ges medborgare möjligheten att själva boka in en kurs, om man inte har tillgång till någon biblioteksfilial. Gå ihop några stycken och boka via DigidelCenter eller Studieförbundet Vuxenskolan.

Exempel på kurser:

  • Enklare vardag medborgares delaktighet i det digitala samhället
  • Digitalt skapande – att göra sin röst hörd i det demokratiska samhället. För barn, unga, äldre, kanske mormor med barnbarn?
  • Medie- och informationskunnighet
  • För dig som är vuxenstuderande
  • För dig som är förälder

Förankring och framtid

Framöver fortsätter man att förankra digitaliseringsprojektet i kommunen. Med såväl förvaltningar och privata aktörer – bankerna till exempel, eftersom digitala betaltjänster är något som berör många i glesbygden.

Kontakta DigidelCenter i Krokom

Monica Andersson, Samordnare/IT-pedagog
Telefon: 0640-163 77
E-post: monica.andersson@krokom.se
Webbplats: https://www.krokom.se/kultur-och-fritid/bibliotek/digidelcenter

Fakta Krokom kommun

Antal invånare:
14 843 st

Areal:
6 155 kvadratkilometer

Öppnade DigidelCenter:
december 2018. Fick projektstöd från regeringen och Internetstiftelsen i utlysningen hösten 2018.

Hoppa till huvudnavigering