Jokkmokk DigidelCenter

Samarbete i fokus vid uppstart

Jokkmokks DigidelCenter är under uppstart, men har mycket på gång under hösten. Föreläsningar, datakurs för nybörjare och temaveckor är några av de kommande aktiviteterna.

DigidelCenter är beläget på kommunbiblioteket i centrala Jokkmokk. Men verksamheten kommer även att äga rum på andra orter, så som Voullerim och Porjus, i samarbete med lokala biblioteksfilialer eller föreningar.

IT-drop in

På onsdagar mellan klockan 14.00 och 16.00 finns möjlighet att komma in på biblioteket och få hjälp med digitala frågor och digital teknik. Om man vill boka tid för enskild IT-hjälp kan man göra det på tisdagar mellan klockan 10.00 och 16.00. För bokning, kontakta bibliotekets personal via e-post eller vid besök.

Föreläsningar och kurser

Här är några av de aktiviteter som äger rum under hösten och vintern:

  • Föreläsning med Christina ”Pektanten” Ternström Frostegren, tisdag 8/10 i både Jokkmokk och Vuollerim.
  • Datakurs för nybörjare i samarbete med Vuxenskolan.
  • Flera kurser i Jokkmokk, Vuollerim och Porjus planeras under hösten. Startdatum ej klart.

Temaveckor under höst/vinter

Vilka aktörer i vårt samhälle tillhandahåller digitala tjänster? Vet medborgarna om dessa tjänster och kan använda dem? Det är temaveckornas huvudfokus som kommer att anordnas framöver. För att ta reda på detta kommer myndigheter, landsting och privata såväl som offentliga aktörer att bjudas in till biblioteket för att visa upp sina digitala tjänster genom föreläsningar, utställningar, workshops eller liknande.

Kontakta DigidelCenter i Jokkmokk

Adress: Jokkmokks kommunbibliotek, Berggatan 14, Jokkmokk
Projektledare: Annika Eriksson
E-post: annika.eriksson@jokkmokk.se
Webbplats: https://www.jokkmokk.se/uppleva-gora/Bibliotek/jokkmokks-bibliotek/

Jokkmokk kommun

Antal invånare:
5 001 st

Areal:
19 334 kvadratkilometer

Öppnade DigidelCenter:
2019. Fick projektstöd från regeringen och Internetstiftelsen i utlysningen hösten 2018.

Hoppa till huvudnavigering