eRum Västerbotten

En kvinna visar en annan kvinna något på en skärm

Digitala servicecenter Västerbotten är ett treårigt projekt som syftar till att öka den digitala delaktigheten i Åsele, Lycksele, Tärnaby och Storuman.

eRum i tre kommuner

Rent praktiskt startas digitala servicecenter, s.k eRUM på dessa orter dit besökare kan komma för att få hjälp och vägledning i olika digitala funderingar och ärenden. eRUM jobbar även med utåtriktade insatser mot specifika målgrupper och platser. Projektet syftar också till att öka kunskapen och skapa långsiktiga strukturer i arbetet med digitalt utanförskap.

Hoppa till huvudnavigering