Digidelcenter via Internetstiftelsen

Kvinna med AR-glasögon

Bild: Alexandru Nika/Shutterstock.com

Internetstiftelsen i Sverige har beviljats medel från regeringen för 2018 för att fördela projektmedel till och bistå kommuner i att etablera Digidelcenter.

Etableringen ska syfta till att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Kommuner som helhet eller kommunal förvaltning/enhet kan ansöka. Ansökan kommer att vara öppen under perioden 20 augusti – 30 september 2018.

Läs om ansökan hos Internetstiftelsen (länk öppnar en webbsida en ny flik)

Digidelcenter är lätt tillgängliga och bemannade platser med goda öppettider i en kommun. En sådan plats kan till exempel vara bibliotek eller medborgarkontor. På ett Digidelcenter ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens för att aktivt kunna välja digitala alternativ och tjänster. Ett Digidelcenter utformas efter lokala förutsättningar men en ambition är att besökare ska känna igen konceptet Digidelcenter oavsett kommun.

Inspireras av befintliga Digidelcenter

Digidelcenter finns redan etablerade i Motala, Helsingborg och Sundsvall. Projektet Digitala servicecenter Västerbotten ska implementerar ett liknande koncept med kommunala digitala servicecenter, eRUM, i tre kommuner i Västerbottens inland; Storuman, Lycksele och Åsele.

Webbplats för Motala Digidelcenter
Webbplats för Digidel Helsingborg
Webbplats för Sundsvalls Digidelcenter
Mer om digitala servicecenter eRUM i Västerbotten