6. Statistik

Här nedan följer lite av de svaren ni lämnat på enkäten. Mycket glädjande är att så många gör liknande aktiviteter utanför eMedborgarveckan och get Online Week och det finns ett stort fortsatt intresse av er att vara med i framtida arrangemang.

Uppskatta andelen kvinnor respektive män totalt som deltagit?

uppskatta-andelen-kvinnor-respektive-man-totalt-som-deltagit

 

Uppskatta hur många deltagare ni har haft sammanlagt?

uppskatta-hur-manga-deltagare-ni-har-haft-sammanlagt

 

Vilken huvudman.

vilken-huvudman

Öppna svar-Annat ange vad (1) Privat aktör: Academedia

 

Uppskatta andelen kvinnor respektive män totalt som deltagit?

uppskatta-andelen-kvinnor-respektive-man-totalt-som-deltagit