Rapport från Get Online Week 2017

För sjunde året i rad arrangerade Digidelnätverket Sveriges deltagande i den europeiska kampanjveckan Get Online Week 2017 som ägde rum 27 mars- 2 april 2017. 247 medarrangörer bjöd aktiviteter på 117 (huvudanmälda) geografiskt utspridda platser runt om i Sverige. Årets kampanjvecka hade tre breda teman: Cybersäkerhet, e-tjänster och Arbete/entreprenörskap. Tillsammans nådde vi 5350 personer!  Siffran är baserad på svaren i den enkät som skickas ut till alla aktörer i Sverige efter kampanjveckans slut. 60 % av de som anmält att de varit huvudarrangörer har besvarat frågan.  Det är därför troligt att antalet deltagare är högre (60% av de huvudanmälda som svarat på den frågan).

Många aktiviteter och frågor under veckan handlade om de e-tjänster som behövs  i vardagen, såsom Swisch, Bank-id, bankernas olika e-tjänster och Vårdguiden 1177.se, även många frågor som ställdes under veckan handlade om cybersäkerhet och hur en kan skydda sig mot till exempel intrång och få hjälp med hur en gör med glömda lösenord.

Det fortsatt höga deltagande ser vi som mycket glädjande då det enligt undersökningen Svenskarna och Internet  2016 fortfarande är cirka 630 000 personer som inte har eller inte använder internet. Det motsvarar 7 % av befolkningen. Som främsta orsak för att inte använda internet anger de flesta ointresse men också krånglig teknik. Men det är långt ifrån säkert att det angivna ointresset är ett eget val. Det kan dölja flera olika svårigheter. För att öka delaktigheten och tilliten till digitala tjänster är det därför nödvändigt att det finns möjlighet att få snabb och konkret hjälp och handledning nära i vardagen.

Vi ser också en fortsatt ökning av tvärfunktionella samarbeten under Get Online Week, där flera aktörer håller gemensamma arrangemang i olika former; lokala myndigheter, organisationer och företag samlas under samma tak för att möta människor för dialog om digitala tjänster och för att hjälpa dem att bli digitala medborgare. Vi hade också en del nya aktörer under veckan till exempel, Region Skåne Medicinska biblioteket som på sjukhusen i Kristianstad, Ystad och Hässleholm informerade om bland annat tjänsten Vårdguiden 1177.se och övriga tjänster sjukhusbiblioteken har att erbjuda såsom olika medicinska databaser. De har även information om hur du som besökare ska kunna förhålla dig kritiskt till den information du hittar. Vi hoppas att fler sjukhusbibliotek kommer att delta under kommande eMedborgarveckor och Get Online Weeks!

För att fortsätta läsa rapporten och se filmen följer ni bara länkarna i menyn till höger.

Jag vill även passa på att meddela er om att anmälningssidan till eMedborgarveckan 2017 nu är öpen den kommer att äga rum den 9-15 oktober. För att anmäla er följ bara denna länk Anmälan till eMedborgarveckan 2017