Utvecklare, förhandstitt på labb och om att hålla en schysst ton på nätet i Västervik

På stadsbiblioteket i Västervik samarbetade kommunens utvecklare av e-tjänster med biblioteket och de lokala bankerna under eMedborgarveckan och skapade ett lokalt program som ägde rum på Stadsbiblioteket på Spötorget i Västervik.

Här kunde barn och ungdomar få en förhandstitt på bibliotekets nya labb, som just nu är under uppbyggnad, där de bland annat kunde testa att programmera en robot. När labbet är klart kommer det att rikta sig både mot vuxna och barn. Där kommer besökarna kunna testa och använda teknik som man kanske inte har tillgång till hemma till exempel 3D-skrivare och symaskin.

Med fokus på människor som tycker att det är krångligt och svårt med digitala tjänster så var bankerna i Västervik på plats för att informera, hjälpa till och svara på frågor om BankID och andra digitala tjänster som bankerna erbjuder.

Kommunens utvecklare av e-tjänster visade vilka tjänster Västerviks kommun erbjuder och hur de fungerar. Syftet var att skapa en dialog mellan kommunmedborgarna och e-tjänstutvecklare. Johan Jensen, strategisk kommunikatör på Västerviks kommun, föreläste om tillgänglig digital utveckling.

”Våra ungdomar och tonen på nätet” var titeln på en föreläsning av Steve Johansson och Mikael Bergman. De har tillsammans genomfört en studie och skrivit en C-uppsats om ungdomars vanor på nätet.