Statistik och citat

uppskattad-alder

andelen-kvinnor-resp-man

vilken-huvudman

 

”Demokratifråga – digital delaktighet – att kunna lyfta den viktiga frågan samtidigt med andra i hela landet. Den verksamhet vi har dagligdags får större uppmärksamhet.”

”Digital delaktighet är en av biblioteksväsendets viktigaste frågor. När Digidel gör ett fint arbete är det en plikt att vara med. Biblioteken har också uppdraget och förutsättningar för att ta på sig rollen att gå lite i bräschen för att andra aktörer ska vilja engagera sig i digital delaktighet.”

”Viktigt att bidra till ökad digital delaktighet, inte minst ur demokratisk synpunkt. Dessutom ingår det i bibliotekens nationella och även lokala uppdrag.”

”Många äldre som har problem med det digitala i allmänhet, sedan en del yngre som vill ha legimus, nästan inga vuxna/medelålders.”