Pektanten föreläste på Digital Senior i Karlstad

Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad arrangerade för första gången mässan Digital Senior i anslutning till eMedborgarveckan. 16 utställare var på plats under två intensiva dagar för att svara på frågor och hjälpa till med allt ifrån hur man använder Internetbank till digitala vårmöten. Det var bland annat banker, Landstinget, Karlstadsbuss, konsumentrådgivarna, Pensionsmyndigheten, Senioren, biblioteket och kommunens kontaktcenter.

Besökarna kunde se föreläsningar med ”Pektanten” Christina Frostegren Ternström, seminarier med Landstinget i Värmland, konsumentrådgivarna och polisen. Det var ett stort intresse och nyfikenhet från de som deltog på mässan när det gäller att skaffa sig ny kunskap och bli del av det digitala samhället.

Besökarna fick tävla om två surfplattar genom att göra en ordfläta. Det var ca 110 stycken som gjorde den.

”Många äldre har smarta telefoner, men saknar kunskap om hur man använder dem för att underlätta i vardagen. Det vi reflekterade över var att många hade telefoner med, för målgruppen, svåra gränssnitt. De som hade kommit en bit på väg hade många gånger fått hjälp av medlemmar i familjen så som barn eller barnbarn. Precis som för samhället i övrigt så tror vi att det handlar om mognad. Succesivt kommer även den äldre generationen att bli digital och som till följd av det kommer fler och fler tjänster utvecklas mot denna målgrupp,”  säger Anna Hamr på Karlstads kommun.