Nytta för medborgare, framtid och gruppdiskussioner i Burlöv/Arlöv

Digitala Burlöv var en temadag med föreläsningar, gruppdiskussioner och utställningsmontrar från kommunens verksamheter. Idén var att bjuda inspiration, information och samtal om digitaliseringen i kommunen och samhället i stort och att väcka nya tankar hos såväl digiälskare som teknikskeptiker.

På Mötesplatsen i Arlöv modererade Charlotte Tapper den 11 oktober temadagen Digitala Burlöv. Charlotte är IT-strateg i Burlövs kommun.

Bland annat kunde besökarna se en föreläsning av Fritz Sprung Digitaliseringens mål – större nytta för fler medborgare. Fritz Sprung har sedan 2005 arbetat i olika konstellationer med lösningar för att digitalisering ska kunna bidra till positiv utveckling också för dem som lever på eller under marginalen. I detta har han bland annat arbetat med digitala tjänster som underlättar för invandrare att etablera sig i ett nytt hemland. Under 2016 genomförde Fritz tillsammans med Torbjörn Hornliden en analys av det digitala utanförskapet i Sverige.

I föreläsningen Framtiden är här för att stanna! berättade futuristen Mats Rimton berättade vad framtiden innebär och vad som kommer att hända. Mats berörde ämnen som hur framtiden kommer att påverka dig som individ, din familj men inte minst ditt arbete. Han menar att vi nu måste börja anpassa vår vardag och inhämta helt nya kunskaper för att på ett bra sätt möta de stora förändringarna som kommer att hända i vår omvärld och som kommer att beröra oss på alla plan – ung som gammal, fattig eller rik.

Burlövs kommun passade också på att bjuda in till gruppdiskussioner med frågor om digitaliseringen i kommunen. Kan digitala verktyg inom stöd och omsorg ge mer tid för personliga möten? Skulle nya processer kunna effektivisera handläggningen av tillstånd och bygglov? Hur förbereder vi bäst våra barn och ungdomar för den digitala framtiden? Vilka digitala kanaler vill medborgarna använda för att kontakta kommunen?