Ipad för nybörjare, filterbubblor och att söka stipendier i Göteborg

På Göteborgs stadsbibliotek har man varje vecka återkommande aktiviteter som iPad för nybörjare, Läs smart och digitalt, Seniornet datorhandledning samt Hitta på nätet.

Under eMedborgarveckan utökades dessa aktiviteter med olika föreläsningar och information om olika bankers e-tjänster och bibliotekets e-tjänster som till exempel Pressreader som innehåller tidningar från hela världen.

En föreläsning om filterbubblor arrangerades med om vad vi delar på nätet och hur det kan påverka våra uppfattningar om världen.

Göteborgs Kulturstöd berättade om stöd man som person eller förening kan söka för projekt och verksamhet, till exempel kulturstöden Projektstöd PRONTO, Interkulturella projektstöd och Kulturstipendier/Författarstipendier. E-tjänsten för att söka stipendiet visades också.

Föreningar som fått stöd via Stiftelseverksamheten i Göteborg berättade och inspirerade. Hos Stiftelseverksamheten i Göteborg går det att söka stipendier som organisation, kulturarbetare, privatperson, elev och lärare. Webbplatsen för att hitta vad och hur man söker visades också.